HOTLINE Kỹ Thuật: 098.114.9449

Bài viết kỹ thuật

Nội dung bài viết: Cấu hình chặn file excel trên máy tính không thể upload lên bất kỳ trang web nào trên google chrome. Các bước cấu hình: Tạo Data Loss Prevention Policy. Tạo Data Loss Prevention Rule. Hướng dẫn cấu hình: Bước 1:  – Đăng nhập vào Sophos Central – Vào Endpoint > Policies > […]

1. Nội dung bài viết: Cấu hình ZTNA gateway trên Sophos Firewall, nhanh hơn, dễ cấu hình hơn. Tích hợp xác thực người dùng qua Azure Active Directory (Link tham khảo cách cấu hình Azure AD trên Sophos Cloud ở dưới cùng). 2. Các bước cấu hình: Tạo Sophos Cloud gateway. Tạo public DNS. Tạo […]

1. Các bước cần cấu hình: Tạo Active Directory Tạo AD app + Tạo Redirect URL + Cấu hình API permission + Tạo Client secret + Tạo Group cho các thành viên Cấu hình Central Azure AD Synchronization Cấu hình ZTNA Identity Providers trên Sophos Central 2. Hướng dẫn cấu hình: 2.1 Tạo AD Bước […]

Hướng dẫn cấu hình thiết bị RED được đặt ở các chi nhánh, giúp kết nối chi nhánh với trụ sở chính. Bước 1: Đăng nhập vào web admin, bật tính năng cấu hình RED. Systems Services -> RED -> bật RED Status và điền tất cả thông tin. Nhấn Save. Bước 2: Tạo ZONE […]

Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào Web admin của thiết bị bằng tài khoản Admin hoặc dùng Putty để SSH tới thiết bị bằng tài khoản Admin. Truy cập vào giao diện web > Chọn Admin > Chọn Console Chọn mục 2 System Configuration Chọn 5 Reset secure storage master key Nhập password account […]

Nội dung cấu hìnhCấu hình cho mạng nội bộ không sử dụng được Facebook và Youtube nhưng vẫn sử dụng được internet. Cấu hình chặn Application Bước 1: Vào Application > Application filter > Add. Điền các thông tin như hình. Bước 2: Vào thư mục Block App vừa mới tạo. Nhấn Add để thêm […]

Có thể dùng với IPsec và SSL VPN. Yêu cầu Sophos Connect Client 2.1+. File .scx và .ovpn sẽ tự động import vào Sophos Connect. Có thể thêm nhiều gateway với mức độ ưu tiên khác nhau. Provisioning file templates Single connection [     {         “gateway”: “<Enter your gateway hostname or IP address>”,         […]

Hướng dẫn boot USB drive

02/08/2023 15:13 2483 lần

Chuẩn bị: USB tối thiểu 8GB. Tải và cài 1 trong 2 phần mềm Win32DiskImager hoặc balenaEtcher. (https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ OR https://etcher.balena.io/) File OS để boot. (https://download.sophos.com/network/SophossFirewall/installers/index.html OR https://www.sophos.com/en-us/support/downloads/firewall-installers ) Bước 1: Mở phần mềm Win32DiskImager Bước 2: Chọn image file, nhấn vào biểu tượng thư mực màu xanh Bước 3: Mặc định app sẽ chọn các […]

Update Cache và Message Relay cho phép các thiết bị offline (không ra được internet) có thể nhận được update và chính sách từ Sophos Central cũng như gửi các Envent và cảnh báo tới Sophos Central.
Bài viết sẽ giới thiệu, cấu hình yêu cầu và hướng dẫn cấu hình Sophos Update Cache và Message Relay.

Cấu hình Sophos Firewall 1.1 Tạo Group và users Truy cập Authentication > Group và tạo group cho users remote SSL VPN. Truy cập Authentication > Users và tạo users remote SSL VPN. 1.2 Tạo local subnet và remote SSL VPN range Truy cập Hosts and Services > IP Host và định nghĩa local subnet bên dưới Sophos Firewall. Truy cập Hosts […]