Sản phẩm chúng tôi cung cấp

Chúng tôi cung cấp các giải pháp an toàn công nghệ thông tin toàn diện cho hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức từ máy trạm máy chủ, hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu, web cho tới giám sát an ninh tập trung giúp tổ chức giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.

Sophos Mobile Management

Sohpos Mobile Control bảo vệ thiết bị di động và dữ liệu của công ty...

Central Endpoint Protection

Sophos Central Endpoint Protection là giải pháp web-hosted nhằm cung cấp bảo vệ liên tục...

Endpoint Protection

Sophos Endpoint Protection gồm các tính năng chi tiết như sau: Anti Malware – sử...

Safeguard Encryption

Người dùng của doanh nghiệp ở khắp mọi nơi và chắc chắn rằng hệ thống...

Intercept X Endpoint

Sophos Intercept X là một Next-Gent Endpoint. Một giải pháp bảo vệ toàn diện cho...