HOTLINE Kỹ Thuật: 098.114.9449

Sản phẩm chúng tôi cung cấp

Chúng tôi cung cấp các giải pháp an toàn công nghệ thông tin toàn diện cho hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức từ máy trạm máy chủ, hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu, web cho tới giám sát an ninh tập trung giúp tổ chức giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.

Sophos Mobile Management

Sophos Mobile là giải pháp quản lý điểm cuối hợp nhất (UEM) và Phòng chống...

Sophos MDR

Sophos Managed Detection and Response (MDR) là một dịch vụ quản lý phát hiện và...

Sophos EDR/XDR

Sophos XDR là một giải pháp an ninh mạng mạnh mẽ được thiết kế để...

Central Device Encrytion

Mỗi năm, hàng triệu máy tính xách tay bị thất lạc, bị đánh cắp hoặc...

Intercept X Endpoint

Sophos Intercept X là một Next-Gent Endpoint. Một giải pháp bảo vệ toàn diện cho...