HOTLINE Kỹ Thuật: 098.114.9449

Email Security

Giải pháp Email Security cung cấp cho Doanh nghiệp một giải pháp bảo vệ Mail toàn diện. Phòng chống lại mọi hình thức tấn công Email, tích hợp Sandboxing và Mã hóa email.

1.    GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Yêu cầu chung từ nhà cung cấp dịch vụ Email

 • Hỗ trợ nhiều tên miền (domain) cùng lúc
 • Hỗ trợ quét hai chiều: Email vào và ra khỏi hệ thống
 • Ngăn chặn Open-relay, Spam, Virus cho khách hàng
 • Hỗ trợ số lượng tài khoản email lớn, hoạt động đồng thời
 • Khả năng mở rộng dễ dàng
 • Hiệu suất quét cao, ảnh hưởng ít đến dịch vụ

Mô hình giải pháp

Giải pháp Sophos Email Appliance có khả năng đáp ứng tất cả yêu cầu từ các nhà cung cấp dịch vụ với mô hình như sau:

Mô tả mô hình

 • Email gửi ra và vào giữa máy chủ Email và Internet sẽ được kiểm soát bởi Sophos Email Appliance
 • Cả email outbound và inbound đều được kiểm soát
 • Hỗ trợ quét tất cả các domain
 • Sophos Email Appliance có thể clustering giữa nhiều thiết bị một cách mềm dẻo:
  • Giữa các dòng phần cứng, không hạn chế cùng dòng hay khác dòng.
  • Giữa phần cứng chuyên dụng và Virtual Email Appliance (thiết bị ảo hóa cài đặt trên nền VMware).
  • Mở rộng số lượng node theo sự phát triển của hệ thống.
 • Thiết bị lựa chọn
  • Phương án 1: 3 x ES5000 clustering.
  • Phương án 2: 3 x Virtual Email Appliance (trên nền máy chủ vật lý).
  • Phương án 3: ES5000 clustering với  Virtual Email Appliance.

Hiệu quả đạt được

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng, có thể thiết lập thành dịch vụ cộng thêm.
 • Thỏa mãn các tiêu chuẩn ngăn chặn thư rác của các tổ chức thế giới
 • Kiểm soát chặt chẽ khách hàng gửi thư rác ra ngoài, ảnh hưởng đến dịch vụ của toàn hệ thống

2.    GIẢI PHÁP CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP LỚN

Yêu cầu chung từ đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp lớn, ngân hàng, tài chính

 • Hỗ trợ quét hai chiều: Email vào và ra khỏi hệ thống
 • Ngăn chặn Open-relay, Spam, Virus
 • Hỗ trợ tính năng mã hóa Email tự động, đảm bảo các Email có nội dung nhạy cảm được mã hóa hoàn toàn trước khi ra/vào hệ thống
 • Hỗ trợ tính năng ngăn chặn rò rỉ thông tin, kiểm soát nội dung theo từ khóa, tập tin đính kèm, header của email.
 • Hỗ trợ số lượng tài khoản email lớn, hoạt động đồng thời
 • Khả năng mở rộng dễ dàng
 • Hiệu suất quét cao, ảnh hưởng ít đến dịch vụ

Mô hình giải pháp

Giải pháp Sophos Email Appliance có khả năng đáp ứng tất cả yêu cầu từ các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp lớn với mô hình cơ bản như sau:

Mô tả mô hình

Thiết bị Sophos Email Appliance được đặt sau tường lửa và trước máy chủ Email để kiểm soát Email ra/vào hệ thống.

 • Chính sách email được thiết lập theo người dùng, nhóm người dùng:
  • Chính sách mã hóa Email
  • Chính sách kiểm soát nội dung
  • Chính sách ngăn chặn thư rác, virus
 • Hai thiết bị Sophos Email Appliance được triển khai ở chế độ High Avaibility Active/Passive để dự phòng cho nhau, với các phương án sau
  • Clustering giữa 2 thiết bị chuyên dụng: Sophos ES5000
  • Clustering giữa 2 thiết bị ảo hóa: Sophos Virtual Email Appliance (đi kèm chung với bản quyền người dùng)
  • Clustering giữa thiết bị chuyên dụng ES5000 và thiết bị ảo hóa được thiết lập làm dự phòng.

Hiệu quả đạt được

 • Hệ thống bảo vệ email chuyên dụng có thể kiểm soát luồng Email vào và ra hệ thống
 • Kiểm soát chặt chẽ nội dung trong email, trong tập tin đính kèm
 • Ghi nhận các sự kiện email gửi ra và nhận vào hệ thống
 • Mã hóa email quan trọng, email từ những nhóm người đặc biệt.

3.    GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Yêu cầu chung từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ về bảo vệ hệ thống email

 • Hệ thống bảo vệ đơn giản, dễ sử dụng và quản trị
 • Chính sách rõ ràng, có thể kiểm soát nội dung gửi ra/vào hệ thống
 • Có khả năng mã hóa email quan trọng tự động
 • Giải pháp tích hợp với môi trường hiện có, tích hợp với Endpoint Security
 • Tiết kiệm chi phí

Để đáp ứng phù hợp với yêu cầu hiện tại của hệ thống doanh nghiệp, Sophos Email Appliance được đặt phía sau tường lửa, trước máy chủ Email để bảo vệ riêng cho hệ thống email.

Mô hình tổng quát

Mô tả mô hình

 1. Mạng Internet
 2. Thiết bị tường lửa
 3. Thiết bị Sophos Email Appliance
 4. Máy chủ Email
 5. Máy tính người dùng

Thiết bị Sophos Email Appliance được đặt sau tường lửa, hoạt động ở chế độ email proxy.

 • Email từ bên ngoài internet gửi vào, qua thiết bị tường lửa, đến thiết bị Email Appliance, được kiểm tra nội dung, virus, spam sau đó chuyển đến email server.
 • Email từ nội bộ gửi đến email server, chuyển đến Email Appliance, được kiểm tra nội dung, người gửi, người nhận và chuyển ra ngoài theo chính sách bảo mật của hệ thống.
 • Người quản trị quản lý thiết bị qua IP và Interface Management dùng riêng. Quản trị qua giao diện Web.
 • Sophos Email Appliance có hai lựa chọn triển khai
  • Thiết bị ảo hóa Virtual Email Appliance, sử dụng hạ tầng máy chủ sẵn có, không cần đầu tư thiết bị chuyên dụng
  • Phần mềm Pure Message for Exchange/Lotus có khả năng cài đặt vào máy chủ email.
 • Sophos Email Appliance có thể bao gồm trong gói Endpoint Protection:
  • Sophos Endpoint Protection-Business: sẵn có Sophos Pure Message for Exchange
  • Sophos EndUser Data Suite: bao gồm Sophos Virtual Email Appliance, Sophos Pure Message for Exchange, Sophos Pure Message for Lotus Note.

Hiệu quả đạt được

 • Máy chủ Email được bảo vệ bằng phần mềm hoặc thiết bị ảo hóa chuyên dụng
 • Ngăn chặn thư rác, rò rỉ thông tin quan trọng qua hệ thống email
 • Quản lý dễ dàng qua giao diện Web
 • Có khả năng đồng bộ hóa từ Endpoint đến Email Protection, mở rộng tính năng Web Protection.
 • Tiết kiệm chi phí đầu tư.