HOTLINE Kỹ Thuật: 098.114.9449

Sophos UTM SG: Hướng dẫn reset password

25/08/2019 22:46 6324 lần Chuyên mục: Bài viết kỹ thuật

Trong quá trình sử dụng và quản trị thiết bị. Sẽ có những trường hợp cần phải reset lại password ví dụ như: người quản trị quên mật khấu, thay đổi nhân sự, mất thông tin, lỗi (hiếm),v.v.. Bài viết này sẽ hướng dẫn reset password admin cho thiết bị Sophos UTM SG

Reset password user root.

B1: Ta sử dụng màn hình máy tính để cắm vào cổng HDMI (hoặc VGA tùy vào Rev của tường lửa SG), hoặc sử dụng dây console để kết nối vào mode console của thiết bị.

Note: Thông số để thiết lập kết nối serial cho dây console.

Sophos UTM SG: Hướng dẫn reset password

B2:  Reboot thiết bị.

B3: Giữ phím ESC trong quá trính boot cho đến khi màn hình GNU GRUB xuất hiện.

Sophos UTM SG: Hướng dẫn reset password

Gõ phím e.

B4: Chỉnh mũi tên đến option có chữ ‘kernel’ như highlight hình dưới:

Sophos UTM SG: Hướng dẫn reset password

Gõ phím e.

B5:init=/bin/bash vào cuối đoạn text như hình dưới:

Sophos UTM SG: Hướng dẫn reset password

B6: Nhấn Enter để trở về màn hình trước, và nhấn b để reboot lại thiết bị.

B7: Khi thiết bị  được boot lại, một giao diện như dưới sẽ xuất hiện:

Sophos UTM SG: Hướng dẫn reset password

B8: Ta gõ lệnh sudo -i để vô root

Sophos UTM SG: Hướng dẫn reset password

Để reset password cho user loginuser và user root.

Ta gõ lệnh: passwd loginuser

Sau đó nhập password mới

Ta gõ lệnh: passwd root

Sau đó nhập password mới.

Sophos UTM SG: Hướng dẫn reset password

B9: Ctrl+Alt+Del để reboot lại thiết bị.

Password được reset về password mới tạo.

Reset password WebAdmin.

B1: Login vào console với quyền root.

Sophos UTM SG: Hướng dẫn reset password

B2: Gõ lệnh cc giao hiện 127.0.0.1 MAIN sẽ xuất hiện.

Sophos UTM CC Command

B3: Gõ lệnh RAW để vô RAW mode.

Sophos UTM RAW Mode

B4: Gõ lệnh system_password_reset

Sophos UTM system_password_reset

B5:  Truy cập vào WebAdmin để set lại password.

Sophos UTM SG: Hướng dẫn reset password


Tham khảo thêm: Tường lửa Sophos XG: Hướng dẫn reset password admin

Fan page: Công ty Cổ Phần DASS