Bạn đang e sợ hệ thống endpoint của doanh nghiệp có nguy cơ nhiễm virus, ransomware, malicious code,… Bạn muốn bảo vệ người dùng cuối tránh khỏi những mối đe dọa trên. Nhưng mong muốn tìm một giải pháp quản lý dễ dàng, tập trung và tiết kiệm tài nguyên quản lý. Bạn đừng lo […]

Từ những phản hồi tích cực của những khách hàng đã sử dụng giải pháp bảo mật của Sophos là CIXA (Central Intercept X- Advanced), với mong muốn nhiều khách hàng cũng có những trải nghiệm tốt nhất với những tính năng vượt trội của giải pháp bảo mật CIXA của Sophos. Từ nay đến […]