HOTLINE Kỹ Thuật: 098.114.9449

Sản phẩm chúng tôi cung cấp

Chúng tôi cung cấp các giải pháp an toàn công nghệ thông tin toàn diện cho hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức từ máy trạm máy chủ, hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu, web cho tới giám sát an ninh tập trung giúp tổ chức giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.

Safeguard Encryption

Safeguard Encryption

Sophos SafeGuard cho phép mã hóa dữ liệu ngay sau khi được tạo và luôn luôn được mã hóa khi di chuyển ở bấ cứ đâu. Mã hóa đồng bộ chủ động bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách liên tục xác thực người dùng, ứng dụng và tính toàn vẹn bảo mật của thiết bị trước khi cho phép truy cập dữ liệu được mã hóa. Sophos SafeGuard Encryption hỗ trợ cả:

  • Full Disk Encryption (Mã hóa toàn bộ ổ cứng): Cung cấp mã hóa toàn bộ đĩa và được quản lý tập trung, hỗ trợ cả Windows BitLocker và Mac FileVault, tận dụng công nghệ được tích hợp trong các hệ điều hành. Quản lý keys và chức năng khôi phục từ Trung tâm quản lý SafeGuard. Để đơn giản hơn nữa quy trình làm việc của bạn, bây giờ bạn có thể quản lý mã hóa toàn bộ Windows và macOS trong Sophos Central
  • File Encryption (Mã hóa tập tin): Hỗ trợ mã hóa các tệp riêng lẻ. Chúng sẽ vẫn được mã hóa ngay cả khi được chuyển vào thư mục được chia sẻ, thẻ USB, ổ cứng di động hoặc đưa lên Cloud.

Danh mục:Enduser

Người dùng của doanh nghiệp ở khắp mọi nơi và chắc chắn rằng hệ thống thông tin cần có giải pháp bảo vệ dữ liệu an toàn. Sophos SafeGuard Enterprise cung cấp cho doanh nghiệp, tổ chức một giải pháp bảo vệ dữ liệu toàn diện thông qua phương thức mã hóa. Dữ liệu được lưu trữ ở bất kỳ nơi đâu, từ máy tính cá nhân, laptop, chia sẻ trên máy chủ, hay lưu trữ ở thiết bị di động, và thậm chí lưu ở điện toán đám mây đều được mã hóa. Tất cả những bảo vệ này đều được thực hiện bởi một phần mềm cài trên máy tính cùng với một hệ thống quản trị tập trung duy nhất. Công nghệ mã hóa hàng đầu của Sophos không chỉ dừng lại ở phạm vi dữ liệu mà nó còn tuân thủ theo các chính sách và đơn giản hóa theo cách của doanh nghiệp.

Các modules của SafeGuard Enterprise và những tính năng quan trọng:

  • Management Center: thực hiện triển khai và thực thi bảo mật các chính sách theo qui định từ một điểm duy nhất giúp cho việc kiểm soát quản lý dễ dàng.
  • Synchronized Encryption: chủ động bảo vệ dữ liệu chống lại các mối nguy hiểm từ người dùng, thiết bị hay ứng dụng/process.
  • Full Disk Encryption: thực thi mã hóa dữ liệu trong suốt trên máy tính xách tay, máy tính để bàn và các phương tiện truyền thông bên ngoài, bảo vệ người dùng chống lại sự truy cập trái phép, mất mát hoặc trộm cắp dữ liệu.
  • Data Exchange: cho phép mã hóa dữ liệu được lưu trên các thiết bị gắn ngoài như USB, ổ cứng ngoài, … (removable media devices). Chỉ người người có keys (khóa) thích hợp mới xem được dữ liệu đã mã hóa đó.
  • Encryption for Cloud Storage: mã hóa các tập tin tải lên dịch vụ lưu trữ đám mây từ các máy tính được quản lý.
  • Encryption for File Shares: mã hóa dữ liệu của người dùng giữa các nhóm làm việc. Bảo vệ dữ liệu trên ổ đĩa local và trên các máy chủ mạng, ở cấp độ cả tập tin và thư mục

Để đáp ứng phù hợp với mục tiêu, Sophos đề xuất việc triển khai các thành phần như Sophos SafeGuard Enterprise theo mô hình sau:

Thành phần Mô tả
Safeguard Enterprise Database Safeguard Enterprise Database sử dụng cơ sở dữ liệu SQL của Microsoft để lưu trữ thông tin keys/certificates, thông tin về computers, users và cả policies. Có thể cài riêng Database Server độc lập hoặc cài chung với Safeguard Management Center.
Safeguard Enterprise Server (SES) SES chạy dưới dạng một ứng dụng trong Microsoft IIS Server để kết nối giữa Safeguard Enprise Database với Safeguard Enterprise Endpoint. Yêu cầu cài đặt .NET Framework 4.5 và ASP.NET 4.5
Safeguard Management Center (SMC) Là nơi quản lý tập trung các Safeguard Endpoint, quản lý Keys và Certificates, Users và Computers. SMC kết nối với Safeguard Enterprise Database.
Directory Services Import thông tin users, computers từ AD. Với nguyên vẹn cấu trúc theo AD.
Safeguard Enterprise Client Gồm các module encryption cho client và managed agent để kết nối về server Safeguard Enterprise Server.