HOTLINE Kỹ Thuật: 098.114.9449

Sophos Central: Hướng Dẫn Migrate Sophos Endpoint tới tài khoản quản lý Sophos Central khác.

19/11/2021 08:44 3366 lần Chuyên mục: Bài viết kỹ thuật

Trong bài viết này ta sẽ hướng dẫn migrate thiết bị có Sophos Endpoint Protection quản lý Sophos Central qua một Sophos Central khác một cách đơn giản chỉ bằng đoạn script không tốn nhiều thời gian và không cần xóa, cài lại Endpoint.

Hướng dẫn cấu hình:

Bước 1: Download Sophos endpoint từ Sophos Central mới(nơi chuyển Sophos endpoint tới).

Login vào Sophos central mới: Protect Devices > Endpoint Protection > Chọn Download Complete

Windows Installer.

Copy file cài đặt SophosSetup.exe vào thư mục Share chung với quyền truy cập Everyone.

Bước 2. Tạo file SophosCentralEndpointInstall.bat.

Trong trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Notepad, dán đoạn script sau:

@echo off

GOTO INSTALL

exit /b 0

:INSTALL

pushd \\servername\share

SophosSetup.exe –registeronly 

Popd

Quay trở lại SophosSetup.exe trong thư mục share >> click chuột phải >> properties >> general

>> Copy shared location (\\servername\share ).

Sửa đổi dòng pushd \\ servername \ share với vị trí của file.exe cài đặt ở trên vào  

SophosCentralEndpointInstall.bat đang tạo. 

Lưu tệp dưới dạng SophosCentralEndpointInstall.bat.

Bước 3: Sau khi đã chuẩn bị xong các file chuyển đổi .

Vào Sophos Central đang quản lý thiết bị cần chuyển hiện tai>> tắt Tamper Protection

Vào máy cần đang có Sophos endpoint cần chuyển >> Vào thư mục share >>Chạy file

SophosCentralEndpointInstall.bat (trong trường hợp muốn chuyển nhiều thiết bị trong

mạng nội bộ ta có triển khai script qua Active Directory và SCCM).

Qua trình chuyển đổi đăng ký Sophos central mới.

Hoàn thành chuyển đổi.

Login vào Sophos Central mới kiểm tra thiết bị đã được chuyển đăng ký thành công.

Kết thúc.

Tham khảo thêm: Tường lửa Sophos XG/XGS v18.5: Hướng dẫn cấu hình SD-WAN VPN orchestration

Fan page: Công ty Cổ Phần DASS