HOTLINE Kỹ Thuật: 098.114.9449

Offline install Sophos Agent via Update Cache & Message Relay

22/04/2024 11:10 142 lần Chuyên mục: Bài viết kỹ thuật

Chuẩn bị:

 • 1 Server đã có cài Update Cache & Message Relay
 • Cần có 2 card mạng: 1 card mạng ra ngoài Internet, 1 card mạng local có kết nối với PC.
 • Trên DNS phải phân giải được 2 tên miền của server thành 2 ip trên.
 • PC cài agent:
  • Cần có file SophosSetup.exe tải về từ Central.
  • Cần có .NET framework bản mới để đọc file.
  • Cấu hình Network cần trỏ DNS về DNS local để phân giải được tên miền của Update Cache.

 

Các bước cấu hình

1/ Cấu hình server

 • Kiểm tra ở Server đã có mở port 8191 cho Update Cache và port 8190 cho Message Relay.

1.openport

 • Cài đặt Update Cache and Message Relays > chọn server muốn cài > Set up Cache/Relay.

2.UCMR

 • Chọn cả 2 Update & Relay > nhấn Set up và chờ cài đặt.

3.SetuponServer

 • Sau khi cài đặt thành công status của 2 trạng thái sẽ Active.

4.SucessSetup

 

2/ PC

 • Cấu hình network PC, vì server Update Cache ở đây cũng là Local DNS nên DNS server là ip local của Update Cache mà PC có thể ping tới.

5.IP-DNS

 • Mở CMD, vào thư mục đang chứa file SophosSetup.exe, ở đây là Desktop.

6.CMD

 • Dùng lệnh exe –messagerelays=<IPADDRESS>:8190 để truy cập tới message relay cài đặt endpoint.

7.commandtorunfile

 • Sau khi Enter, file exe sẽ được chạy.

8.pre-installation

 • Chọn Install và chờ cài đặt.

9.install

 • Cài đặt thành công.

10.installsuccess


Fan page: Công ty Cổ Phần DASS