HOTLINE Kỹ Thuật: 098.114.9449

Sophos Central: Cấu hình Data Loss Prevention

12/10/2023 11:40 294 lần Chuyên mục: Bài viết kỹ thuật

Nội dung bài viết:

Cấu hình chặn file excel trên máy tính không thể upload lên bất kỳ trang web nào trên google chrome.

Các bước cấu hình:

Tạo Data Loss Prevention Policy.

Tạo Data Loss Prevention Rule.

Hướng dẫn cấu hình:

Bước 1: 

– Đăng nhập vào Sophos Central

– Vào Endpoint > Policies > Add policy.

Feature chọn Data Loss Prevention > Chọn Type > Nhấn Continue.

1addpolicy

Bước 2:

Policy name: Đặt tên.

– Mục Computers: chọn thiết bị muốn apply policy ở bên trái và add vào bên phải. 

2adduser

 

Bước 3:

– Nhấn mở Use rules for data transfers.

– Nhấn Add để thêm rules.

3addrules

 

Bước 4:

– Khi nhấn Add có 3 lựa chọn như hình.

4addrules

– Ở đây chọn New Content Rule.

– Điền Name, Description.

– Mục Action > Chọn Block transfer > Next: Rule Configuration.

5edit-contentrule

Exclusions: Nếu bạn muốn thêm ngoại lệ thì chọn vào file name hoặc file type.

 

Bước 5:

– Nhấn vào File Contains > Add Custom Content Control List.

 

Edit content list:

Name: đặt tên.

Tags: chọn loại tag bạn muốn dùng.

Matching criteria: có 4 loại tùy chọn, nên chọn Any of these terms.

Terms: nhập giá trị mà bạn muốn dò tìm để chặn, có thể là tên file, tiêu đề của file,… (tham khảo nâng cao thêm: term nâng cao)

> Nhấn Save.

7edit_contentlist

 

Bước 6:

– Mục Destination: ở đây bạn có thể chặn gửi qua các app hay ứng dụng có sẵn trong các mục dưới. Nhấn chọn vào mục nơi bạn muốn chặn file được gửi đi. Ở đây chọn Internet browser nghĩa nếu gửi file lên các web như google drive, face,.. trên browser đều bị chặn.

> Nhấn Finish.

8add_destination

 

– Nếu bước 5 các bạn có nhấn Exclusions thì ở phần Exclusions này các bạn nhập file names hoặc chọn file types.

 

Bước 7:

– Vào mục Policy Enforced: nhấn bật Policy is enforced.

9enable

– Và nhấn Save

 

Bước 8:

– Thử up file đó lên google drive và bị chặn.

10test

– Nếu có bật nhận thông báo sau khi block thì thông báo sẽ hiện dưới góc phải màn hình.

11noti

– Có thể check lại log ở mục event trong endpoint.

12checklog

 


Fan page: Công ty Cổ Phần DASS