HOTLINE Kỹ Thuật: 098.114.9449

Sophos Firewall: Hướng dẫn chặn Facebook và Youtube trên Web & Application

18/08/2023 16:08 2556 lần Chuyên mục: Bài viết kỹ thuật

Nội dung cấu hình
Cấu hình cho mạng nội bộ không sử dụng được Facebook và Youtube nhưng vẫn sử dụng được internet.

Cấu hình chặn Application

Bước 1:

Vào Application > Application filter > Add.

Điền các thông tin như hình.

Bước 2:

Vào thư mục Block App vừa mới tạo.

Nhấn Add để thêm các ứng dụng cần phải chặn.

Bước 3:

Tại ô Smart Filter nhập facebookenter, firewall sẽ tìm các ứng dụng liên quan đến facebook.

Ta có thể chọn Select all hoặc Seclect individual application.

Ở mục Action phía dưới, ta chọn Deny.

Nhấn Save

Create policy rule2

Làm tương tự như trên cho ứng dụng Youtube.

***Note: Ta có thể gộp chung policy cho youtube và facebook. Nhưng nên tách riêng để dễ quản lý.

Cấu hình chặn Website

Bước 1:

Vào Web > URL groups > chọn Add.

Điền các thông tin như hình. Ở mục Domain names ta điền URL của web muốn chặn.

Nhấn Save

create url group

Bước 2:

Vào Web > Policies > Add Policy

Điền các thông tin và nhấn Add rule.

Bước 3:

Users: Anybody.

Activities: ta chọn mục URL group và chọn group đã tạo ở bước 2.

add web rule

Action: Chọn Block HTTPBlock HTTPS.

Status: chuyển sang mode ON.

add web rule2

Nhấn Save.

Tạo firewall rule cho mạng LAN đi internet nhưng không sử đụng được Facebook và Youtube

Bước 1:

Vào Rules and policies > chọn rule LAN đi WAN (nếu không có thì tạo mới) 

create rule lan-wan

Bước 2:

Ở mục Security features > Web filtering > Web policy > Chọn policy web đã tạo ở trên.

Chọn ô Block QUIC protocolScan HTTP and decrypted HTTPS 

Mục Other security features ->Identify and control applications (App control) -> chọn policies đã tạo tại Application

add policy to firewall rule

Kết quả

Mạng LAN nội bộ không truy cập được facebook và youtube nhưng vẫn đi được internet.

ketqua

ketqua2

ketqua3


Fan page: Công ty Cổ Phần DASS