HOTLINE Kỹ Thuật: 098.114.9449

Sophos Firewall: Hướng dẫn reset master key

23/08/2023 10:42 238 lần Chuyên mục: Bài viết kỹ thuật

Hướng dẫn cấu hình

Đăng nhập vào Web admin của thiết bị bằng tài khoản Admin hoặc dùng Putty để SSH tới thiết bị bằng tài khoản Admin.

Truy cập vào giao diện web > Chọn Admin > Chọn Console

webadmin

Chọn mục 2 System Configuration

console

Chọn 5 Reset secure storage master key

Nhập password account và nhập pass mới của master key.

newpassword


Fan page: Công ty Cổ Phần DASS