HOTLINE Kỹ Thuật: 098.114.9449

SOPHOS INTERCEPT X UPDATE CACHE & MESSAGE RELAY

26/08/2022 14:39 3233 lần Chuyên mục: Bài viết kỹ thuật

Update cache và Message relay là gì?

Update cache cho phép các thiết bị nhận các bản update của Sophos từ một thiết bị trong mạng nội bộ. Giúp cho các thiết bị không thể kết nối trực tiếp internet được update từ Sophos. Ngoài ra, update cache giúp giảm băng thông internet vì các bản update sẽ được tải một lần về update cache và sau đó được phân phối xuống các máy đang sử dụng update cache.

Message relay cho phép các thiết bị không thể kết nối trực tiếp đến internet có thể giao tiếp được với Sophos để nhận được các chính sách từ Sophos Central, cũng như gửi các cảnh báo, logs, report đến Sophos Central. Message relay chỉ được cài đặt trên máy update cache như một dịch vụ thêm.

Mặc định các thiết bị sẽ chọn update cache gần nhất trước, nếu không còn update cache nào sử dụng được thì các thiết bị sẽ update qua Sophos Central.

 

 

Cấu hình yêu cầu cho máy Update cache và Message relay

Cấu hình yêu cầu cho Update Cache server:
 • OS: Windows 2008 R2, Windows 2012, Windows 2012 R2, Windows 2016, Windows 2019, Windows 2022.
 • Disk: > 8GB free (không tính chung với dung lượng của phần mềm).
 • Network:
  • TCP port 8191
  • DNS phải phân giải được host name của Update Cache server.
Cấu hình yêu cầu cho Message Relay server:
 • OS: Windows 2008 R2, Windows 2012, Windows 2012 R2, Windows 2016, Windows 2019, Windows 2022.
 • Disk: > 8GB free (không tính chung với dung lượng của phần mềm).
 • Network:
  • TCP port 8190
  • DNS phải phân giải được host name của Message Relay server.
 • Phải là Update Cache server.
Yêu cầu Update Cache cho số lượng thiết bị dưới 2000:
 • CPUs: 2
 • RAM: 4GB
Yêu cầu Update Cache cho số lượng thiết bị dưới 10000:
 • CPUs: 4
 • RAM: 8GB

Hướng dẫn cấu hình Update cache và Message relay

1. Login vào Sophos Central Dashboard, đi đến Global SettingsManage Update Caches and Message Relays.

2. Trong drop-down list, chọn Cache Capable Servers để thấy các máy có thể làm Update Cache và Message Relay:

3. Bấm chọn server muốn làm Update Cache và Message Relay bấm Set Up Cache/Relay ở gốc phải.

4. Tick chọn cả 2 Update CacheMessage Relay, sau đó bấm Set up để bắt đầu cài đặt.

5. Cả Update Cache và Message Relay sẽ bắt đầu được download về server đã được chỉ định. Sau khi hoàn thành cột Cache status và cột Message relay status sẽ thể hiện Active.

Sau khi cấu hình Update cache và Message relay trên server. Các thiết bị sẽ tự động cập nhật và kết nối tới Sophos Central qua Update cache và Message relay gần nó nhất. Để chỉ định thiết bị dùng cụ thể server nào:

1. Đi đến Global Settings > Manage Update Caches and Message Relays

2. Chọn Update cache và Message relay sever muốn sử dụng:

 • Bấm vào link bên dưới cột Using This Cache cho update cache
 • Bấm vào link bên dưới cột Using This Relay cho Message Relay

5. Trong cửa sổ liệt kê các thiết bị đang dùng Update Cache/Message Relay bấm vào Manual assignment gốc phải bên dưới.

6. Chọn các thiết bị trong danh sách Available Devices bấm mũi tên qua phải để di chuyển các thiết bị đó sang danh sách Assigned Devices, sau đó bấm Save:

Ghi chú: Tuy 2 link Using This Cache và Using This Relay là khác nhau nhưng khi assign 1 thiết bị nhận một Update cache server thì thiết bị đó cũng sẽ nhận server Update cache đó làm Message relay. Không thể assign 1 thiết bị cho 1 Update cache server và 1 Message relay ở server khác.